Điện nhẹ Trung tâm dữ liệu Bộ Tài Chính – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Hệ thống điện nhẹ Trung tâm dữ liệu Bộ Tài Chính  – Khu công nghệ cao Hòa Lạc