Giải pháp an ninh nghiệp vụ

Công ty chúng tôi chuyên tư vấn, cung cấp các sản phẩm nghe/ nhìn nghiệp vụ, các giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng

* Các giải pháp bảo mật thông tin, định tuyến/chuyển mạch, lưu trữ,....

* Các thiết bị vô tuyến, dò tìm phi tuyến,....