Giới thiệu về AT GROUP

Nắm bắt được nhu cầu cung cấp dịch vụ công nghệ trong quá trình phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng lớn mạnh, sự xuất hiện của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp trên thị trường đã kịp thời đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong việc cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến nhất, đem lại hiệu quả cao nhất trong quá trình kinh doanh và phát triển công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.Nắm bắt được nhu cầu cung cấp dịch vụ công nghệ trong quá trình phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng lớn mạnh, sự xuất hiện của Công ty CP Công nghệ và Thiết bị Công nghiệp trên thị trường đã kịp thời đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của khách hàng...

Nhà thầu sẵn sàng tư vấn giải pháp miễn phí cho khách hàng khi có nhu cầu cung cấp hệ thống điện nhẹ cho các Dự án.

Dự án

Tin tức sự kiện